UFABET

UFABET

สายฟ้าฟาดจะพุ่งขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สายฟ้าฟาดจะพุ่งขึ้นพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

งานวิจัยคาดการณ์พายุฝนฟ้าคะนองของสหรัฐจะเพิ่มขึ้นประมาณ 50% ในช่วงศตวรรษหน้าภาวะโลกร้อนอาจมีผลกระทบที่น่าตื่นเต้น นักวิจัย รายงาน ใน วารสาร Science 14 พฤศจิกายนการคำนวณสภาพภูมิอากาศแนะนำว่าความถี่ฟ้าผ่าของสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้นประมาณ 12 เปอร์เซ็นต์สำหรับทุก ๆ 1...

Continue reading...